„Expedition of Printmakers”

2010 – 2011 byłam koordynatorem artystycznym projektu „Ekspedycja Grafików – inspiracja Północną Norwegią i Małopolską”. W ramach projektu artyści odbyli podróż i plenery po obu krajach, otwarto 15 wystaw w różnych miastach Polski i Norwegii. Odbyły się warsztaty w Tromso Kysten Studio, Svolvaer Kunstnerhuset oraz ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki oraz prezentacja artystów w Nordnorsk Kunstnersentre w Svolvaer.

Projekt nr 03/IV/2009/FWK Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.